Den s myslivci pro základní a mateřskou školu

20. 4. 2023 Pár dobrovolníku ze spolku připravilo malé posezení pro děti z MŠ, děti se dozvěděly zajímavé věci o myslivosti díky naší malé přednášce.

21. 4. 2023 Přišla na řadu škola, pro kterou jsme si připravili i program venku. Děti se rozdělily do skupin podle tříd a prošly si připravená stanoviště. Střelba ze vzduchovky, poznávací stezka, přednáška v klubovně, dokonce si děti zkusily jaké to může být, když myslivci prochází preventivně louky před senosečí. Nejstarší děti připravily i oheň a jako odměnu si opekly špekáčky. Děti, co uhádly všechna zvířata a rostliny v poznávačce, byly odměněny pár maličkostmi. Na závěr si i poslechly ukázku našich mladých trubačů. Všem dětem a paním učitelkám moc děkujeme za krásně strávené dopoledne.