MYSLIVECKÁ CHATA

Členové si sami od základu v roce 1987 postavili a vybavili vlastní chatu. Stavby vedoucím byl Jaroslav Grunwald, stavební dozor Bojmír Krejsa. 

Na stavbě se pracovalo vždy v úterý a čtvrtek od 15.hodin, v sobotu od 6. hodin. Zapojilo se 23 myslivců a 6 adeptů myslivosti. Celkem bylo odpracováno přes sedm tisíc hodin.


Předběžné práce proběhly již na podzim roku 1986. Jednalo se o přípravu staveniště a kopání vodovodu. Na jaře 1987, přesněji 9.dubna, byla zahájena stavba kopáním základů. Do konce tohoto měsíce byl vyzděn sklep a hotovy základy. V květnu probíhala výstavba zdí a již 6.června byla stavba kompletně zastřešena. 

Před začátkem září již byly hotové omítky a venkovní fasáda. Kolaudace stavby proběhla 30.listopadu 1987, stavbě přiznán titul ,, STAVBA VZORNÉ KVALITY."

Myslivecká chata od svého vzniku prošla mnohými inovacemi. Nové vybavení, topení, dekorace. V nedávné době bylo vybudováno podkrovní ubytování. V roce 2011 byla chata také vybavena bezpečnostním zařízením.

Nynější podoba


Členové využívají chatu 1x měsíčně na členských schůzích, po honech, vycházkách a na různých společenských akcích.

Tuto krásnou plně vybavenou klubovnu /pro..60 osob/ zapůjčují spoluobčanům na různé rodinné akce,oslavy,svatby atd.