O NÁS

Myslivecké sdružení Bystřec je občanským sdružením se sídlem v Bystřeci čp. 376.  Výkon práva myslivosti vykonává v honitbě pronajaté od honebního společenstva Bystřec. Výměra honitby je 1570 ha. Z toho 1102ha pole, 415ha lesa 53ha ostatní.

Starostou honebního společenstva je pan Vaníček Petr. V naší honitbě je v součastné době nejpočetnější zvěř srnčí, zajíci, ale přechází zde i zvěř černá, která způsobuje velké škody na polních kulturách. Velký výskyt je také lišek a kun. 

Myslivecké spolek má v současné době 26 členů.