Protokol o zapůjčení myslivecké chaty

Ceník

Pronájem myslivecké klubovny

 • 1 den 3 000,- Kč
 • víkend (pá ,so ,ne) 5 000,- Kč
 • pronájem venkovního areálu + WC 2 000,- Kč
 • topení (1 den) 300,- Kč
 • praní (na zvážení domovníka) 100 - 300,-Kč
 • dřevo na grilování (na zvážení domovníka) 500 - 1 200,-Kč
 • voda, elektřina dle skutečné spotřeby

Další vybavení

 • Chladicí box (1den) 200,- Kč
 • Venkovní stánky 200,- Kč
 • Udírna 200,- Kč


Řád myslivecké klubovny

 • Za průběh zapůjčení zodpovídá osoba, která je na předávacím protokolu.
 • V celé budově se nekouří!
 • Neničit majetek a zařízení klubovny.
 • Zákaz vynášení mysliveckého zařízení (stoly, židle) mimo budovu.
 • Vstup do původních prostorů na vlastní nebezpečí.
 • Veškerá činnost v souvislosti s pronájmem myslivny a s tímto související odpovědnost je na vlastní nebezpečí a za to vše odpovídá výše uvedená zodpovědná osoba
 • Bere na sebe veškerou zodpovědnost za zapůjčení

 • Nahlásí poruchu na spotřebičích

 • Zabezpečí odvoz veškerého odpadu po akci

 • Nahlásí rozbité sklo, nádobí, vybrat popel

 • Zodpovídá za úklid klubovny, vše dá do původního stavu

 • Vyřizuje veškeré náležitosti s domovníkem - předávání